Các phần mềm đã được test và có hướng dẫn bên trong, nếu phần mềm nào chưa có vui lòng thông báo cho Admin bổ sung (thietkemachdien.com@gmail.com)

Cảm ơn các bạn.

Phần mềm lập trình [nhấn vào]

Phần mềm cho Arduino

Arduino IDE 1.0.6       (trình biên dịch cho Arduino)

Arduino IDE 1.8.5       (trình biên dịch cho Arduino)

XLoader                      (nạp file *.HEX cho Arduino)

mBlock v5.0.1             (lập trình kéo thả cho Arduino)

Phần mềm cho các dòng VĐK khác

PICkit 2 v2.61.00 Setup A

Phần mềm cho Raspberry PI – KIT nhúng

SD CardFormatter 

win32 DiskImager 1.0.0

Phần mềm cho PLC

GX Developer 8.86

Phần mềm thiết kế [nhấn vào]

…..

Phần mềm cho máy CNC, máy in 3D [nhấn vào]

…..

Phần mềm khác[nhấn vào]

…..

Driver [nhấn vào]

…..

Tài liệu [nhấn vào]

…..